Шлайфани и щамповани бетонни настилки и епоксидни подове

Уважаеми дами и господа! Добре дошли в сайта на Бетоникс! Ще се радваме да Ви бъдем полезни. Ако Ви предстои да се справите с не леката задача да изградите подова система, която да функционира без проблемно и да удовлетворява всички изисквания на Вашия бизнес Вие сте на точното място.

Директна връзка 

Шлайфани бетонни настилки

Шлайфаните и механично пердашените бетонни настилки, са с висока механична якост, добри експлоатационни характеристики и естетически качества.Намират широко приложение при изпълнението на подовете в производствени цехове, магазини, открити и закрити паркинги и гаражи, складове, логистични центрове, хангари за самолети, механични работилници, производствени цехове, бензиностанции и др. Шлайфаните бетони са се доказали отдавна и са неделима част от съвременния бизнес . Кратки данни за технологичния процес; Определя се начина на армиране и дебелината на настилката, съгласно целесъобразността на бъдещата подова система .Избира се видът повърхностен втвърдител с цел да се постигне желания цвят и висока износоустойчивост на финишния слой. Съставя се план за поетапно заливане, спрямо конкретната обстановка.

Същинският етап от процеса на изграждането на бетонния под започва с подготовка на работната площадка, което включва:

  • Полагане на полетиленово фолио - Целта му е да се отдели бетонната настилка от съществуващата основа, за да се осъществи безпроблемното лагеруване между повърхностите-предпоставка да не се допуска появата на пукнатини
  • Монтират се ограничителите и стоманените дилатационни профили / ако са предвидени такива.

След подготовката се преминава към бетониране на работния участък. В общия случай бетонната смес с евентуално добавени метални, полипропиленови фибри и съответните пластификатори се доставят на обекта чрез бетоновози. Транспорт до работния участък вътре в обекта се осъществява чрез автобетонпомпа, дъмпери или директно от бетоновозите, в зависимост от ограниченията в достъпа и подхода към работните площадки. Полагането и обработването на прясноположената бетонова смес се осъществяват непосредствено едно след друго. Обработването представлява заглаждане на сместа, така че тя да приеме проектното си положение в дадения участък. То се извършва машинно или ръчно с мастар, като проектното ниво се следи чрез лазерен нивелир и приемник. Бетоновата смес се вибрира с виброрейки.

След заглаждането на бетоновата смес се изчаква бетонът да набере якост за да може да се стъпва върху него и тогава започва процесът на шлайфане на бетона. То се извършва машинно, като се изглаждат дребните неравности по бетоновата повърхност. Успоредно с това започва и полагане на повърхностен износоустойчив слой от втвърдителите, който си взаимодейства с влагата от прясноположения бетон и образува гладката повърхност на крайния продукт.

Дообработва се машинно, а местата които са труднодостъпни за машините се обработват ръчно с маламашки. Така изпълнената стоманобетонна настилка се обработва и с импрегнатор, който се активира единствено при появата на влага върху настилката, като така се осигуряват по-добра ефективност и дълготрайност на крайния продукт. Фугите се нарязват един или два дни след полагането на бетона. Обработват се с грунд и се запълват с високоустойчив материал на битумна основа, който не старее под влиянието на UV - лъчение.