Дилатационни фуги

Дилатационните фуги са основен елемент в изграждането на безфугови бетонни подове от съвременното строителство

Осигуряват безвибрационно преминаване на транспортни средства през тях, позволяват движения на настилката от съсъхвателни и температурни напрежения. Подходящо избраната дилатационна фуга е изключително важна при проектирането и изпълнението на всяка подова настилка.

Изборът на правилния профил е индивидуален в зависимост от спецификата на експлоатационното натоварване. Когато не се използва профил или е използван неправилен профил, това ще причини пукнатини в повърхностното покритие или обрушване по ръбовете.