Спиране на течове

Спиране на течове чрез инжектиране, саниране и защита на шахти

Области на приложение:

  • Хидроизолиране на конструкции в контакт с почвата, напр. канали, колектори, шахти и др.
  • Хидроизолиране на резервоари от капилярна влага, повърхностни води без налягане
  • Вътрешно и външно хидроизолиране на нови конструкции, както и рехабилитация на стари сгради