Полиране и почистване на мрамор и мозайка

Машинно почистване и полиране на мрамор и мозайка.

Използване на висококачествени материали за запазване на настилката.