Шлайфани бетонни настилки

Шлайфаните и механично пердашените бетонни настилки, са с висока механична якост, добри експлоатационни характеристики и естетически качества. Намират широко приложение при изпълнението на подовете в производствени цехове, магазини, открити и закрити паркинги и гаражи, складове, логистични центрове, хангари за самолети, механични работилници, производствени цехове, бензиностанции и др. Шлайфаните бетони са се доказали отдавна и са неделима част от съвременния бизнес . Кратки данни за технологичния процес; Определя се начина на армиране и дебелината на настилката, съгласно целесъобразността на бъдещата подова система .Избира се видът повърхностен втвърдител с цел да се постигне желания цвят и висока износоустойчивост на финишния слой. Съставя се план за поетапно заливане, спрямо конкретната обстановка.