Възстановяване на стари бетонни настилки

Възстановяването на бетонни подове се използва най-често за зърнохранилища, всички видове складове и производствени площи

В зависимост от състоянието на настилката се избира конкретния метод за механична обработка, до постигане на желаната от клиента гладкост. След приключване на механичната обработка на настилката се третира няколкократно с материал, който заздравява бетона до 50% и спира прахоотделянето. Възстановяване на съществуваща стара бетонна настилка с бетонозаместващи материали и  боядисване с дълбоко проникваща, запечатваща боя специално разработена за индустрията с висока механична и атмосферна устойчивост.